Dwa oblicza grafiki: RASTROWA – Nazwa „raster“ określa matrycę lub siatkę pojedynczych, kwadratowych elementów, pikseli. Zaletą grafiki rastrowej jest to, że może przedstawiać bardzo złożone obrazy w prosty sposób, rozmiar pikseli determinuje tutaj szczegółowość przedstawianej sceny. Dlatego też raster zawsze wykorzystywany jest przy rejestracji obrazu, np. fotografii, wideo, czy skanowaniu. Jego powszechnie dostępne i zrozumiałe […]